-> เข้าใช้งานทั้งสิ้น  ครั้ง

: เวลา

อีก 343 วัน  ->  สิ้นปี 2563

สมาชิกเข้าระบบที่นี่
ชื่อผู้ใช้ -> 
รหัสผ่าน -> 
 
 • หนังสือประชาสัมพันธ์ -> จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
 • คู่มือการใช้โปรแกรม -> ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  •   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  โทร.0-4281-1464 โทรสาร.0-4281-1464
  E-mail Address :  info@sesao19.go.th    pisit_oo@hotmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1579 วินาที